รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/6/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/5/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (1/5/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/4/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/3/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (28/2/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/2/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/1/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (16/1/2023)