รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลปีใหม่ (16/01/2021)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลปีใหม่ (29/12/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/12/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (30/11/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/11/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/10/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/10/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (30/09/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/08/2020)