รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (16/01/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (30/12/2019)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/12/2019)