รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/04/2024)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/3/2024)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/3/2024)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (29/2/2024)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/2/2024)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/1/2024)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 16มกราคม 2567

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (29/12/2023)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/12/2023)