รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/08/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/08/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/07/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (30/06/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/06/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/05/2020)

รายชื่อผู้โชคดี (15/05/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (01/05/2020)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (15/03/2020)