รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (31/01/2019)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (16/01/2019)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล (29/12/2018)