x
x

ความฝัน เทวาลัย

รับชม 1599 ครั้ง
ความฝัน คือการแสดงออกของความนึกคิด ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝัน กันคืนละสองสามครั้ง แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้ ความฝันสามารถใช้ในการทำนายเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้ว ไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด เพราะสาระแห่งความฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำคลาดเคลื่อนได ให้นอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นทบทวนความฝันนั้น และดูคำพยากรณ์ตามตำราทํานายฝัน ทํานายความฝัน ทํานายฝัน

ทํานายฝัน ทำนายความฝัน เลขเด็ด

เช่น ฝันเห็นเงิน ให้พิมพ์คำว่า "เงิน" ฝันเห็น พระ ให้พิมพ์คำว่า "พระ" เป็นต้น

ความฝันตามหมวดหมู่ตัวอักษร

เทวาลัย

ฝัน เห็นเทวาลัย หรือโบสถ์ พราหมณ์ที่ประดิษฐานเทวรูปหรือฝันเห็นเทวรูปปางต่างๆ ทำนายฝันว่าจะได้รับการเลื่อนยศหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่ถ้าเป็นพ่อค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการค้าหรือโยกย้ายไปในทางไม่สู้ดีนัก

เลขให้โชค

69 66 609 694 696